Udskriv

Rentefri 20 måneder + oprettelse

Sådan gør du
Udfyld skemaet nedenunder og tryk på knappen ”SEND”. Gør du det en hverdag mellem kl. 08.30 - 21.00, lørdag mellem kl. 08.00 - 18.00 eller søndag fra 09.00 - 17.00 på nær på helligedage, får du svar pr. e-mail inden for ganske kort tid.
Sender du skemaet på et andet tidspunkt, får du svar så snart vi åbner igen.
Når din ansøgning er godkendt bedes du kontakte butikken.

Hvis du behøver hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, er du altid velkommen til at kontakte Ikano Bank på telefon 43 55 66 00 (man-fredag 9.00-16.00).

Husk at medbringe og fremvise Sundhedskort (Sygesikringsbevis)
samt en af de følgende gyldige billedlegitimationer:
- Dansk kørekort
- Dansk pas
- Dansk opholdstilladelse
- EU pas kombineret med Bevis for Registrering

NB: I tilfælde af 2 låntagere, skal der fremvises gyldige Id-kort for BEGGE parter.

Du skal bruge NemID for at ansøge
Pr. 1. oktober 2014 er det et krav at ansøgere identificerer sig med NemID, inden et personnummer kan kontrolleres i de registre vi benytter. Vær derfor parat til at logge på med NemID i slutningen af ansøgningen. Så er du et skridt nærmere finansiering af dine varer.
   

Ansvarlig långivning
Vi lægger vægt på at praktisere ansvarlighed i lån- og kreditgivningen.

Det betyder, at din ansøgning kan blive afslået, hvis de oplysninger, der gives på ansøgningsskemaet, giver et samlet billede af, at du kan få problemer ved gældsstiftelse. I sådanne tilfælde vil vi hellere give en delbevilling eller et afslag, end at risikere at sende dig ud i en økonomisk uholdbar situation.

Ansvarlig långivning handler om en helhedsvurdering af ansøgerens betalingsevne og -vilje, og ikke om, at individer fra bestemte grupper per definition er udelukket fra at få et lån eller en kredit.

OBS! Online ansøgning er kun gældende til køb i butik.

Fulde navn (som på dit gule Sundhedskort)
Cpr.nr. (uden bindestreg)
Privat tlf.nr.
Mobil nr.
Gade  nr.  (Eksempel: 43, 2. th.)
Postnr.
E-mail


(Kan blive benyttet til udsendelse af markedsføringstilbud)
Bekræft e-mail
Jeg har boet år og måneder på nuværende adresse
Civilstand

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark, bedes følgende udfyldt.
Opholdstilladelse:
Type:
Løbenummer:
Udl.nr.:

Hjemmeboende børn 0   1   2   3+

Boligforhold


Jeg bor i
Min bolig er Ejerbolig   Lejebolig   Andelsbolig  

Jeg har haft følgende andre danske adresser inden for de seneste 5 år:
1. Gade  nr. 
  Postnr.
  Fra:
Til:

2. Gade  nr. 
  Postnr.
  Fra:
Til:

3. Gade  nr. 
  Postnr.
  Fra:
Til:

Beskæftigelse


Jobfunktion
Medlem af A–kasse Ja  Nej  
Hvor længe? år og måneder
Tid i nuværende job år og måneder
Arbejdsgiver
Arbejdsgiver tlf.nr.

Indtægtsforhold


Månedsindkomst kr. før skat
  kr. efter skat
 
Husstandens rådighedsbeløb pr. måned
(Det beløb husstanden har i alt til mad, tøj, ferie, opsparing, uforudsete udgifter osv.)
  kr.
 
Mit pengeinstitut er
Hvor længe? år og måneder

Jeg vil betale via Indbetalingskort (25 kr.)
BetalingsService (25 kr.)
iBOX (0 kr.)  Hvad er iBOX?
Reg.nr.
Kontonr.

Andre lån/kort


Jeg har andre forbrugslån Ja   Nej
Jeg har følgende kort: Visa/Dankort Dankort Benzinkort MasterCard
  EuroCard Visa Diners Club Kontokort

Lånebeløb


Jeg vil låne kr.


Ønskes medansøger? Ja   Nej

Fulde navn (som på dit gule Sundhedskort)
Cpr.nr. (uden bindestreg)
Privat tlf.nr.
Mobil nr.
Gade  nr.  (Eksempel: 43, 2. th.)
Postnr.

Beskæftigelse


Jobfunktion

Indtægtsforhold


Månedsindkomst kr. før skat
  kr. efter skat

Samtykkeerklæring


Jeg erklærer, at de af mig afgivne oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, samt erklærer at være blevet gjort bekendt med kortbestemmelserne enten på www.ikanobank.dk eller i en papirbaseret udgave, hvilke bestemmelser jeg samtidig hermed accepterer. Jeg accepterer endvidere, at alle fordringer ejes af Ikano Bank, Filial af Ikano Bank AB (publ), Sverige, til kun hvem der kan betales med frigørende virkning. Jeg giver samtykke til, at Ikano Bank, til brug for vurdering af nærværende kontoansøgning foretager en kreditværdighedsundersøgelse, herunder ved udveksling og samkøring af oplysninger om mine økonomiske forhold med kreditoplysningsbureauer eller andre finansielle institutioner, samt registrerer de indhentede oplysninger, og at såvel disse, som de af mig afgivne oplysninger må behandles. Jeg er indforstået med, at Ikano Bank kan annullere et bevilget kreditbeløb, såfremt jeg har afgivet urigtige oplysninger. Jeg er tillige indforstået med, at Ikano Bank ikke begrunder et eventuelt afslag på ansøgning om kredit, medmindre dette sker på grundlag af søgning i en database (f.eks. RKI/DebitorRegistret). Endelig er jeg opmærksom på, at oplysningerne danner grundlag for, at Ikano Bank kan opfylde kravet i Kreditaftalelovens § 7c om at vurdere, om jeg er i stand til at tilbagebetale det ydede kreditbeløb.

Elektronisk markedsføring
Jeg giver samtykke til, at Ikano Bank, Filial af Ikano Bank AB (publ), Sverige, må kontakte mig via elektronisk post (fx e-mail, sms, mms) med markedsføring såsom nyhedsbreve og tilbud på deres produkter og ydelser. Ikano Banks ydelser kan bl.a. omfatte tilbud om nye eller forbedrede kreditprodukter og forsikringsprodukter i tilknytning hertil. Ikano Bank må endvidere kontakte mig med spændende aktiviteter, events og konkurrencer. Jeg kan til enhver tid meddele Ikano Bank, at jeg ikke længere ønsker at modtage markedsføringstilbud.
Ja   Nej